Página 31 da Poder Executivo Parte 3 do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 19 de Maio de 1965

Por que esse conteúdo está aqui?
O Jusbrasil não cria, edita ou altera o conteúdo exibido. Replicamos somente informações que foram veiculadas pelos órgãos oficiais.Toda informação aqui divulgada é pública e pode ser encontrada, também, nos sites que publicam originalmente esses diários.

ESTFADO DE SAO PAULO (ESTADOS UNIDOS

TATCHL AKIRA UENISHI, CHOJI ISHIBASH

CHUZO HAYAKAWA, GIRO OKURA, HARUSCH

8AMTA, HLROAHI KAJIYAMA, HI.MO FUNARE

KIMAKO GOTO, ICHII FURUSAWA, IKUO

MAE DA, L«AO KADITA, KAZUKO MARUYAMA,

KYMIE SAAKI MAMORU TARODA, MANJIRO

VONO MANORU PUJIXA MITSUAKI KOMODA,

LITSUCO FUJII, MITSURU OIKAWA, MORITAKA

NI. SHLGAMTKO, SATOSHI NAGAHASHI, SEGETI

]BEPPU, NAGAE SHIGEMICHI NOBUHIDE

.* OKTTTA, TEMO FUKUMORI, TOKUKO USSAMI

C*. TO.B1O. GOTO, .TOSHLO EYAMA TSUTOMU

* LASAK YOCIHARU MORABITA YHIMRO

* . )(ARUYAMA, TMTOMU MINAGUCHI, ALGUMA

OE* :. TITSUO MAEYAMA, YAAH MGUE

I** .

NI A TMI, MCT&PLNOS USTRIA E COMERCIO

IC :ICLILTMLA..AS) MITSUO KOMURA YOSHIRO

:

FUSEL E POR PROCURADO DE: ARMANDO

C. C. :*.C'** BATIS DOS SANTOS, AUGUSTO SSSAKL, BATTISTA

BASEO KAWAO-HARUTOII CECILIO ARAUJO, HARUHIKO

HI-BIMLCHNLSHIOKA,. ILDA, HARUYUKI AKAMA,

INOTARO

BAISH JUNGO TECNAJUSUKU, KATUTOSI

:: -/). -/). :- , D M . KMO (MO, KENGI , KEITARO

U U .* .* ::: IMMLM, KJYMHLNAKADA, KEYHL I YAGYU,

KUMANO URABAYASHI, MAKOTO

TAKAYANA * * * GI, MASAK MATSUSHITA, MASARU KOBUTI,

MA:

I* MASSATERU HORIGOSHI, MEMSOS *N*,

:

( * OMI, MATAO SALTO, MICHIO HRAOKA

*:** *:** KAZINONAKAMURA MITURU KERNE

MO:* :* TYROL YASUDA, KYOTSUGU ONO, OOMPA-.

*LHIA BRAGANENG DE IMPORTACAO E

COMER• ** -*:. -*:. :EIO, FRANCISCO TOKIO MITSUI, FUMILO

RAMAJU : * KENJIRO ARAGAKI, GTTI OT IAL,

MUNE" :

* MURA,

: T0KU IOGA PATRIO TOSHIKAZU SHIBA, RYUKO

C' .8.AI INDUSTRIA E COMERCIO E IMPORTACAO,

* '. S. HASHIRO * COMPANHIA LIMITADA, S.

*

C; .. EXPORTA MAA S.D. COMERCIO, IMPORTACAO E

*'.I ; ..CAO, SABURO KITAGAWA, SADAMI MINE,

SA** TRU NOHADA SEIICHI AWOKI,

SEI « IGB O SHARA . SLUPO FULA

SHI-RO .G YO HL-.IMM, SHIGERU NLSHIKAWS,

*.I*:: *. * 1.SY64UU AO , NAG_A,-SHTMJL INNI, SUSUMU TAJI,

.-/-. WADIS TAMOTSU HONDA, TERSA

YAUCH I MANE, TOYODI YONEZAWA TOMIL KOKUBUM

U: ".TK I. O :M*, TOSHIO NAGASHIMA,

TOSU * HTO SLTDA TOSHIO AKL TOYOBO MA :IKO

TOYOYUKI SALTO, TSUNEKI YOSHIURA, T.

TANAKA * C MPANHIA IMITADA TULIO L ELSON

*

*:: . .

*:*.V' - *

SENHORES ACIMAS

1CUMPRINDO DISPOICAO LEGAL, VIMOS

DO BRINDO * .... :....

YOSHIO SASSAMOTO YOSHIO KAGUEYAMA,

GONZO IMAMURA, IVAO SUZUKI, MINUO

IAMAMURA, SASSAICHI YAMASHITA SHLGUETOSM

KUDO, SHITI NMTO, ASAKI TAMINATO, KA*

TAOKA MASSAN, KAZUMI ISHIL, KIYOSHI

MORIMOTO, SHIGERU IZAEL SHIMAMOTO MATUZIRO,

TAMOM NOMOTO, TSUTOMU SANDS, HARM

MASSATO, IRMAOS GONDO, MION YAMADA,

DOMEN TOOHIO FRANCISCO RIROMITSU IYDA,

MANSUE KAMIMURA, TADASHI NAKAMURA,

TICAZO HARATA TORANOS YAMATOU

ANGEIC PUERRO, HAMO MATSOKA ITSUO

NOBUMOTO ITSURO .$IYAZAKL. JOAQUIM YOSH%O

KAMAKURA, KYOIE NOGUTI, MAMAM KOJIMA

MATSUJI MITA MINM OTSUKA, MANORU O

T,SUKA PELO MENOR JORGE OTSUKA, SAEKO

TAKATA, TSUTOMU NEGANDO UNOKITL SATO,

COMERCIAL BRASDIESEL DE MAQUNAS LIMITADA,

PESCADA OCEANIA DO BRASIL LIMITADA, F.

MAEOKA * COMPANHIA LIMITADA,

TARAMA TOMASABURO MATSUOKA, YOSH

SAUTO ELICHI *, * MARU MASAOKA,

FRANCLAUDIO CAMARGO PENTEADO, KAZUAKI

WATANABE, KUNIHIRO MORI, HINTARO

TAKAHASHI, KEISABURO HAYAKAWA, TAKEL KOMAT_

SU, TAKESHI MARQUITA AMRA KOMURO,

GENNSKE SATAKE, HAJIME SAKAMOTO, ICHIRO

YAMAGUCHI, JIRO TANAKA, SADAO BARS,,

TADAKAZU FUJIMORA YASUO SAKAMOTO, OSLO

HIRATA, ISAO KOGETH AS.) YOSHIRO FUKS -SATOSHI HARADA POR SI E POR PROCURACAO

DE: EZO ALTI, FOUAD * ABBOUD,

FURUHACHI TREMURA GONZO OZAIL KAORU UEOKA,

KENSAKU TAKEUCHI1 KEIZO CFO, KUMAKI

NAKAO, MAMURU NOGUI MASSAYOSHI KAJIBATA

MASSAO SATO, MICHIYOSHI MURAKAM

MASSUE YAMASHITA NOBUO MORISAWA

NOBUYOSHI SUGAWARA, SADAO IOSHIMOTO, SATORU

ATSUO SHIM TERAMOTO, SPEL KANAL,

SHINKICHI MIZOGUCHI: SIZUO AKL, TAKEO

NISHIKAWA, TOKITI YAMANE TOSHIO HONTA,

MUTOMU KAMIMURA, TSUTOMU MURAKAMI,

YUJIRO UEMURA, HIROWO SERIKAWA AS

SATOSHI DAISABURO AJIMA POR SI E

-POR PROCURACAO DE: AKIRA NAGES DIOGO

NOMURA, IKAR SUGYAMA FUKUTARO

YOSSIDA ENTELO TAMASHIRO HIDEHARU

OKAGAWA, HIYOSHI HETA HORACIO MITSUO

NAKADAIRA HUGO TERADA, INDUSTRIA E COMERCIO

KAVANO, KENZO TANABE, KOSAKU SASAZAKI

LUTA NISHIMURA, MAKOTO MATSUDA, MASAO

YAMAJI SHGUERU FUJIWARA, SHOITI OHARA,

SHUNJIRO OKI, SHUITIRO OKI, TAITI ISENTAA

TAKEO MIYADA, TOSHIZO KOBAL TOSHIMA

HAMAMOTO, TOSHIO KELSO YOSHIAKI

YAMASHIRO YOSHIKAZU TAKITANE YOSHIMATSU

MAEHATA AS.) SABURO AJIMASTO - TAKERO OKADA

POR SI E POR PROCURACAO DE ALGODOEIRA DO

SUL LIMING SABURO TSUJI AS.) TAKERO

OKAD GRO YAMANE POR SI E POR

PROCURACAODE HIDEO TANAKA, RACHIRO ALHEARA

ANKI YMIAGIHAM, " SAP MYABARA

KAYOMI IRATA ELSI MAEBATA HELIO ODENI

TADA=* TAM TORATA

TATUO MURAKAM TOSHIYUKI HAYAKAWA, TOYO

MYAHARA YONEJIRO HAYAKAWA AS.) GO

YAMANE YOSHIO CHIKASAWA POR SI E POR

PROCURACAO DE: ITSUO TAKAHASH FOYEI

GUENKA, SUSUMU TANAKA, TAKESHI KLALL TORIEL

UEKI, TSUGUO SALSAM TSUNEYOSHI SA.

IMMOOS Y LO

ADACHI AS) AI CHIKASAWA SUMMO

POR E POR PROCURACAO DE:

ARNALDO KANASHIRO,

GCI SUZUKI, MASSARU

KAEDA MIGUEL YONAMINE, SANRO SUZUKI,

*.G EHISA LAYAMA SUYOSHI OCLU

TOMOE ONISHI, AS) SUMO ADACHI GIICHI

TOMIZAWA POR SI E PPR PROCURACAO DE:

ANIBAL AJITH ANTONIO CUNHA VASCONCELOS,

DAIKI KATA, DESSEE INAGAKI, EGASHIRA HAKUO

ALFL FUGIYOSHI SASAYA, HAKARU HIRAYANA

IKUO NAKANO, IEMI MATSUMOTO, IRMAOS

ISHIDA LIMITADA, ISSAMU MORI, ITIRO

SUGUYAMA IWAMI SHONO, JOAO NASCIMENTO

TULHA, EAORU OADA, KOICHI OHE, KOIKE

SHIAO MASSAJI FURUKITA, MERI YANAGIHARA TA*

MOTOLKO

KEJIMA, MICHAEL KASUO WATANABE,

SHI TOKUZUMI, SASAKI HIROSHI, SEIJI

YAMANAKA SHINJI KUROKI, SUCC MATSUO,

TAKEYOSHI SUGUIMATI TOKUMORI WATANABE, TORNICHI

KIMURA, TSUGUIYOSHI YAMANAKA, VICENTE

MACHADO NETO, YOSHIHIRO MITSUL YOSHINOBU

SUNAHARA, YUZO YAMAGUCHI AS) GIICHI

TOMIZAWA KOJI HANADA SI

POR E POR

PROCURACAO DE: MASSAO YAMAMOTO AS) KOJI HAC

NADA, TOKIYA W ASHIZUKA POR SI E POR

PROCURACAO DE: JUN WASHIZUKA AS) TOKIYA

WASHIZUKA SHINITI SASSATANI POR SI E POR

PROCURACAO DE: MASSATO UENO AS) HINIU

SASATANI TIDI TAKAHASHI POR SI E POR

PROCURACAO DE: KAZUO TAKAHASH E JUNICHIRO MAGATA POR SI E POR PROCURACAO DE: JORGE

KASSUGA FAURET YAMAGATA, TAKEO

YAMAGATA, YAMAGATA ENGENHARIA S.D. AAS) FUJIO

YAMAGATA SHINITIRO YAZIMA, POR

PROCURACAO DE: ABRAHAO JABOUR, HITOSHI KOGG, JOAO

JABOUR, KIKUO FUNMO, LYGIO DE 8OAM

EDLO SEIZABULO KAWATANI AS) SHINTIRO YAZSELMA

AS) SHUICHIRO WADA TETUO TOCADA POR SI E

POR PROCURACAO DE: AGENOR DA CUNHA, PINTO,

ALBANO COSTA, ALBERTO CORREA GONCALVES,

BENEDITO FURIA MARQUES FILHO, FUMIO

KAJIHARA RELIO DE TOLEDO RAMOS, HIDEO

ORAMA JOJO &AGHFRIJ, BIRMA *TI,

RIEBIRO MIYAJI, KINUE MATSUGUMA TAKARA

DA, KIYOSHI TAKAAKE MKI UEDA,

**KI NISHINO MIGUEL CURY ANDERE, MINORO

MIYASHITA, MATSUTARO THOMIOK OLMO

DA, PEDRO AIMURA PEDRO TALARICO

SOBRINHO, SACHIRO KAMURA, SAKIMI RIMA

SEMANAKA SHLRO WATANABE, SUEYESHI

NAKAHARADA, TNK,,HI TANI, TETSUYA

TIKAI TAMUL -

MA, TOSHLYUKI-UEMUM,

YOSHIAKI CHAYARA ZENICHI MUTO AS)

TETUO JOCIDA

(AA) MARIO RIT0I OUTA, ROKULCLM

- OIE KAN,- -.

BE Y* OKUMA YOSHIMI

YOSHIRO FUJITA RISLEI MATMILA *TNICH WATANABE, TAKESHI YOSHIO, SHINNICHI

HASUNUMA, JUNTARO TKAHASHI

CHIBANA IOSHIFUMI UTIYAMA, APOLONIO

JOTAGE DE FARIA STALK KOROKU A M T;

EMPRESA AGRO-COMERCIAL SANTA ERCILLA S.D.

REPRESENTADA PELO SEU DIRETR PRESIDENTE,

SHIRO MIYAKE; YOCHIRO MIYAKE, JABUR

TAKEHARA PROCURCAO DE KABUSHIKI KAIO

POR

SHA FUJI GINKO, GENZABURO TAKEHARA,

MASAO MORI, INTL ALBA

SAO PAULO, 14 DE ABRIL DE 1985.

SECRETARIOS:

KUL-OKU AWARE UM[UM -

(.AO)

YAMA

DECLARAMOS ESTA E COPIA FIEL

QUE DO

RESAPECTIVO ORIGINAL

SAO PAUTO, 14 DE ABRIL DE 1965.

FUJIO TACHBANA

DIRETOR SUPERINTENDENTE

(97.628 * CR* 348.500)

VO EXERCICIO ENCARTADDO EM 31 DE

MASAO MORI, INTL ALBA

SAO PAULO, 14 DE ABRIL

SECRETARIOS:

KUL-OKU AWARE

(.AO)

YAMA

DECLARAMOS ESTA E

QUE

RESAPECTIVO ORIGINAL

SAO PAUTO, 14 DE ABRIL

FUJIO TACHBANA

DE 1985.

UM[UM -

COPIA FIEL

DO

DE 1965.

MELHORAMENTOS DE OSASCO

*:: . .

*:*.V' - *

RELATORIO DA DIRETORIA

SENHORES ACIMAS

1CUMPRINDO DISPOICAO LEGAL, VIMOS SUBMETER A APRECIACAO DOS SRS ACIONISTAS O BALANCO E A C ONTA DE LUCROS E PERDAS, RELATIVOS

MELHORAMENTOS

RELATORIO

SUBMETER A APRECIACAO DOS SRS ACIONISTAS O

PARECER DO CONSELHO FISCAL, QUE OS APRO

SAO PAULO, 7

BARROPRESIDENTE

BALANCO GERAL EM

CR*

CRS

1.304.850

4.922.211 6.227.061

DA

5109626

* 4.919:570

15.600

30.096.130 *

3.374.395

12* 876

17.449 215

*

116.576.152

1.435.000

195 742

30 .000

...

DE OSASCO

DA DIRETORIA

BALANCO E A C ONTA DE LUCROS E PERDAS, RELATIVOS VO EXERCICIO ENCARTADDO EM 31 DE

VOU ESTAMAS A . EU TEHO DISPOR PARA QUALQUER ESCLARECIMENTOß RELATIVOS AA IA

DE ABRIL DE 1965

A) ALTINO DE CASTRO LIMA DIRETORGERENTE

31 DE DEZEMBRO DE I*4

U *O

U

'.2

*Y

2F

NAO EXIGIVEL

CAPITAL SOCIAL .................. 53.600.000

RESERVA LEGAL

2.005.137

..................

RESERVA GERA! ...

............... 18.423.388

RESRVA PI APRECIACO ...... . ......

478.924

LUCROS * PERDAS .................

9.809.726

FUNDO DE INDENIZACAO TRABALHISTA 40.000

FUNDO DE CONECCAO MONETARIA ...: ....

96.021

FUNDO DE DEPRECIAC2OCORRLGIOO ...

1.226.160

RESERVA P* DEPRECIACAO DO ATIVO

- ..................

...

61.52*/

CORRIGDO

FUNDO DE INDENIZ T.: BAIHLSTA

124.876

85.865 :789

LUCROS A REALIZAR E L'EFCREY, -'S A VENDA A

PRESTACOES A LO':-CO P-°AZO ........

CAIXA ECONOMICA FCCID DE S. PAUIO,

...

2* 530.749

CL FINANCIAMENTOS H COTECARLS

CAIXA ECONOMICA DO E. TA :ODE S.

...

PAULO C* PENDENCIAS JUDICIAIS

1.16G.0)0

1.032.107

INSTALACAO DE LUZ RESTITUI EI ........

CONTAS SUSPENSAS

..

JUROS SL TERRENOS E CASAA A REALZACAO 757.906

RENDAS A REALIZAR

2,*I.500

CAUC,AO ( A DESTROIIA ...............

CONTRATOS DE PETRINMA HTEC

DESMEMBRO

CONTAS

A)

.

:O .

*

.

*

DE 1964, ACOMPANHADOS

ORA APRESENTADAS

DR. CARIX DE

MOVEIS E UTENSLIOS

DO RESPECTIVO PARECER DO CONSELHO FISCAL, QUE OS APRO VOU ESTAMAS A . EU TEHO DISPOR

SAO PAULO, 7 DE ABRIL DE 1965

MORAES BARROPRESIDENTE A) ALTINO DE CASTRO LIMA

BALANCO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE I*4

CR*

CRS

NAO EXIGIVEL

............... 1.304.850

PARA QUALQUER ESCLARECIMENTOß

DIRETORGERENTE

RELATIVOS

53.600.000

2.005.137

18.423.388

478.924

9.809.726

40.000

96.021

1.226.160

61.52*/

124.876

2* 530.749

1.16G.0)0

1.032.107

757.906

2,*I.500

1964

CONTAS E BALANCO

AA IA

U *O

U

'.2

*Y

2F

85.865 :789

E

I0.652.011,00

15.585.736,10

I. 164.102,10

1.428. 110,00

APRESENTARDES

BALANCO

CRS

UTENSLIOS

............... 1.304.850

4.922.211

EXISTENTE EM CAIXA .........

DEPOSITADO EM BANCOO DA

* 4.919:570

CURTO PRAZO

.................. 15.600

RECEBER .................. 30.096.130 *

CORRENTES DIVERSOS ........ 3.374.395

- INDENIZACOES TRABALHISTAS

...............

53.787 12* 876

INVESTI

CL DEPOSITO PI

A LONGO PRAZO

DESTINADOS A VENDA ........ 17.449 215

POR COMPROMISSO DE COMPRA *

DE TERRENOS E CASAS .....

116.576.152

DE RENDA RECUPERAVEL

1.435.000

1.474) ..................

195 742

MELHORIAS DE CA* ........

BRASIL SIA CL OBRIGACOES

..........

30 .000

F.I.T

BRASIL SIA - CL OBRIGACOES

REAVALIACAO DO ATIVO

COMPENSACAO

CAUCAO .................

IMOS HIPOTECARIOS A RECEBER ...

DEMONSTRACAO DA CONTA DE LUCROS

PARA ESTA CONTA, CONFORME APROVADO PELA

GERAL ORDINARIA REALIZADAEM 1916164 .........

ADMINISTRATIVAS ..........................

.......................................

PARA DEPRECIACAO .......................

LEGAL ................................ :

TRANSPORTADO

DE MORAES BARROS PRESIDENTE

BALANCO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO

CR*

CRS

NAO EXIGIVEL

............... 1.304.850

CAPITAL SOCIAL

RESERVA LEGAL

4.922.211 6.227.061

RESERVA GERA!

RESRVA PI APRECIACO

GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE I*4

U *O

U

'.2

*Y

CR*

2F

NAO EXIGIVEL

CAPITAL SOCIAL .................. 53.600.000

RESERVA LEGAL

2.005.137

6.227.061 ..................

RESERVA GERA! ...

............... 18.423.388

RESRVA PI APRECIACO ...... . ......

478.924

LUCROS * PERDAS .................

9.809.726

FUNDO DE INDENIZACAO TRABALHISTA 40.000

FUNDO DE CONECCAO MONETARIA ...: ....

96.021

5109626 FUNDO DE DEPRECIAC2OCORRLGIOO ...

1.226.160

RESERVA P* DEPRECIACAO DO ATIVO

- ..................

...

61.52*/

CORRIGDO

FUNDO DE INDENIZ T.: BAIHLSTA

124.876

85.865 :789

LUCROS A REALIZAR E L'EFCREY, -'S A VENDA A

PRESTACOES A LO':-CO P-°AZO ........

CAIXA ECONOMICA FCCID DE S. PAUIO,

...

2* 530.749

CL FINANCIAMENTOS H COTECARLS

CAIXA ECONOMICA DO E. TA :ODE S.

...

PAULO C* PENDENCIAS JUDICIAIS

1.16G.0)0

1.032.107

INSTALACAO DE LUZ RESTITUI EI ........

CONTAS SUSPENSAS

..

JUROS SL TERRENOS E CASAA A REALZACAO 757.906

RENDAS A REALIZAR

2,*I.500

CAUC,AO ( A DESTROIIA ...............

CONTRATOS DE PETRINMA HTEC

* PERDAS PARA O EXERCICO FINDO ES* 31 DE DEZEMBRO DE 1964

E

CR*

BALANCO

SALDO DO LUCRO TRANSPORTADO EM 31 DE

DEZEMBRO DE 1963 ....... .

I6.019.871.90

VENDAS E TERRENOS E CASUS

14.362.74350 DE

LUCRO APURADO NESTE EXERCITO

3.953.504*0

I0.652.011,00

188. *4,00 DE

JUROS APURADOO

516.30100

SL CONTRATOS E DIVER CONTAS

15.585.736,10

CE LUCROS DIVERS

RENDAS DIVERSAS

9.809.726,00

I. 164.102,10

PRO SAO P: DEV. DUVIDOSOS

1.428. 110,00

SAO PAILO 7 DE ABRIL DE 1965

A) ALTINO DE CASTRO

DE I*4

U *O

U

'.2

*Y

2F

.................. 53.600.000

2.005.137

..................

...

............... 18.423.388

...... . ......

478.924

CAPITAL SOCIAL ..................

RESERVA LEGAL

4.922.211 6.227.061 ..................

RESERVA GERA! ...

...............

RESRVA PI APRECIACO ...... . ......

DISPONIVEL

LUCROS * PERDAS .................

DINHEIRO EXISTENTE EM CAIXA .........

FUNDO DE INDENIZACAO TRABALHISTA

DINHEIRO DEPOSITADO EM BANCOO DA

FUNDO DE CONECCAO MONETARIA ...: ....

5109626 FUNDO DE DEPRECIAC2OCORRLGIOO ...

* 4.919:570

RESERVA P* DEPRECIACAO DO ATIVO

- ..................

REALIZAVEL CURTO PRAZO

...

CORRIGDO

INVESTIMENTOS .................. 15.600

FUNDO DE INDENIZ T.: BAIHLSTA

TIITULOS A RECEBER .................. 30.096.130 *

CONTAS CORRENTES DIVERSOS ........ 3.374.395

DEPOSITOS - INDENIZACOES TRABALHISTAS

...............

U. DECR 53.787 12* 876

INVESTI

SUDENE CL DEPOSITO PI

LUCROS A REALIZAR E L'EFCREY, -'S A VENDA A

AJUIZAVEL A LONGO PRAZO

PRESTACOES A LO':-CO P-°AZO ........

TERRENOS DESTINADOS A VENDA ........ 17.449 215

CAIXA ECONOMICA FCCID DE S. PAUIO,

DEVEDORES POR COMPROMISSO DE COMPRA *

...

CL FINANCIAMENTOS H COTECARLS

E VENDA DE TERRENOS E CASAS .....

116.576.152

CAIXA ECONOMICA DO E. TA :ODE S.

...

TAXA ADICIONAL DE RENDA RECUPERAVEL

PAULO C* PENDENCIAS JUDICIAIS

1.435.000

(LEI 1.474) ..................

INSTALACAO DE LUZ RESTITUI EI ........

195 742

OBRAS DE MELHORIAS DE CA* ........

BANCO DO BRASIL SIA CL OBRIGACOES

CONTAS SUSPENSAS

..........

30 .000

..

JUROS SL TERRENOS E CASAA A REALZACAO

REAJUSTAVEIS F.I.T

BANCO DO BRASIL SIA - CL OBRIGACOES

RENDAS A REALIZAR

AJUSTAVAS REAVALIACAO DO ATIVO

CONTAS DE COMPENSACAO

ACOES EM CAUCAO .................

CAUC,AO ( A DESTROIIA ...............

CONTRATOS DE PETRINMA HTEC

EMPROFTIMOS HIPOTECARIOS A RECEBER ...

DEMONSTRACAO DA CONTA DE LUCROS * PERDAS PARA O EXERCICO FINDO ES* 31 DE DEZEMBRO DE

CR*

* RESERVA GERAL

BALANCO

VALOR TRANSFERIDO PARA ESTA CONTA, CONFORME APROVADO PELA SALDO DO LUCRO TRANSPORTADO EM 31 DE

DEZEMBRO DE 1963 ....... .

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA REALIZADAEM 1916164 ......... I6.019.871.90

A DESPESAS ADMINISTRATIVAS .......................... VENDAS E TERRENOS E CASUS

14.362.74350 DE

A IMPOSTOS ....................................... LUCRO APURADO NESTE EXERCITO

3.953.504*0

188. *4,00 DE

* PROVISAO PARA DEPRECIACAO ....................... JUROS APURADOO

. A RESERVA LEGAL ................................ :

516.30100

SL CONTRATOS E DIVER CONTAS

CE LUCROS DIVERS

A BALANCO TRANSPORTADO

RENDAS DIVERSAS

9.809.726,00

PRO SAO P: DEV. DUVIDOSOS

SAO PAILO 7 DE ABRIL DE 1965

A) DR. CARLOS DE MORAES BARROS PRESIDENTE

A) ALTINO DE CASTRO

A) TAKECHI TATEISHI CONTADOR --CRC. SP. 37.748

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O CONSELHO FISCAL DA COMPANHIA MELHORAMENTOS DE OSASCO, REPRESENTADO PELOS MEMBRO

DOCUNENTOS DO ARQUIVO DA SOCIEDADE RELATIVOAO AO EXERCICIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1964, DECLARA ESTAR

DE PLENO ACORDO COM AS

SENDO DE PARECER QUE OS MESMOS SEJAM APROVADO POOLS SRS ACIONISTAS

*AO PAULO, 7 DE ABRIL DE 1965

A) CARLOS MENF_,ZES A) MARCIO MUNEO

/*2.200 ORS 116.500)

CAPITAL SOCIAL .................. 53.600.000

RESERVA LEGAL

2.005.137

4.922.211 6.227.061 ..................

RESERVA GERA! ...

............... 18.423.388

RESRVA PI APRECIACO ...... . ......

478.924 LUCROS A REALIZAR

PRESTACOES A

CAIXA ECONOMICA

124.876

85.865 :789

E L'EFCREY, -'S A VENDA A

LO':-CO P-°AZO ........

FCCID DE S. PAUIO,

...

2* 530.749

CONTAS SUSPENSAS

JUROS SL TERRENOS E

RENDAS A REALIZAR

CAUC,AO ( A DESTROIIA

..

CASAA A REALZACAO 757.906

2,*I.500

...............

A DESPESAS

A IMPOSTOS

* PROVISAO

. A RESERVA

A BALANCO

A) DR. CARLOS

ADMINISTRATIVAS .......................... VENDAS E TERRENOS E CASUS

14.362.74350 DE

....................................... LUCRO APURADO NESTE EXERCITO

3.953.504*0

I0.652.011,00

188. *4,00 DE

PARA DEPRECIACAO ....................... JUROS APURADOO

LEGAL ................................ :

516.30100

SL CONTRATOS E DIVER CONTAS

15.585.736,10

CE LUCROS DIVERS

TRANSPORTADO

RENDAS DIVERSAS

9.809.726,00

I. 164.102,10

PRO SAO P: DEV. DUVIDOSOS

1.428. 110,00

SAO PAILO 7 DE ABRIL DE 1965

DE MORAES BARROS PRESIDENTE

A) ALTINO DE CASTRO

A BALANCO

A)

TRANSPORTADO

DR. CARLOS

O CONSELHO

DE MORAES BARROS

FISCAL DA COMPANHIA

SL CONTRATOS E DIVER

CE LUCROS DIVERS

RENDAS DIVERSAS

9.809.726,00

PRO SAO P: DEV.

SAO PAILO 7 DE ABRIL DE 1965

DE MORAES BARROS PRESIDENTE

A) ALTINO

A) TAKECHI TATEISHI CONTADOR --CRC.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

FISCAL DA COMPANHIA MELHORAMENTOS DE OSASCO, REPRESENTADO PELOS MEMBRO

DOCUNENTOS DO

SENDO DE PARECER

A) CARLOS

/*2.200 ORS 116.500)