Página 13 da Poder Executivo - parte 2 do Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOSP) de 4 de Novembro de 1965

£STADO DE SAO PAUTO (ESTADOS UNIDO3

KOUKI KAKUDA, KUNIO OZAWA, LUCIO

MORITA, MAMORU MASNI MASATO HANDA MAS_

SAMMI SAKOMOTO, MASUMI OUCHI, MATSUTARO

NAKATANI, MINORU MIZTLKOEI, MITSURO

TAKANO, MITSUM SAHARA, MIYOJI SAKQ.DA. MIYOZO

HIROTA MOTOTTE HITOKATA, NOBUE ONDO

NORIO KAMIKAVA RUBENS 12UARTE NOBREGA,

ABMO HIROTA, SABURO KOTANI SAKAE

TAKAHASHI, SAKAE YAMAKAWA SANZ

YAMAMOTO, SHIGEAKI EDAGI, SHIGUENORI TANABE,

SHUNJI OGAWA, OCHIRO YOSHINAGA, SUKEO

SAKA|, TERUO HASHIZUME, TOSHIO ANAN,

TOSHIO IL:UTA, TOSHITO SUGUIMOTO, TOSHIHIRO

KONDA, YASUHIRO KUMAGA YAZUKO "ROMITA

YOKLCHL KIMURA, ORLO YAMANAKA,

YASHIHARU UMEOKA, YOSHIHIDE ORLI, YOSHIHIKO

KINUKAWA, YOSHIO HONDA, YOSHITERU

ONISAAI, YOSO YANAGAWA YULKO EGASHIRA

ZILTA ROAI CIERO DOS SANTOS, CLAUDIO

FRANCO, FATIMA ORSI MINARI, GOH TI

WATANABE, HIDETOSHI KUDO, HOSHI NOZU

HOSAKU INOUE, IWAI HIRAMATSU KAIZO ARIKI,

KASUO WADA, KIYOMI OHARA, MAGOSSE

MIYAMARU, MAKOTO FUKUMARA MANZO

MORIT% MASSAIUK OSUKI, MITSURI KUMABE,

L MITURO OHARA, NOBUO KAZAMA PALC

NAKAMURA, ROKURO KIDO, SATOSHI MORITA,

SEIGO YANAGUI, SETSU YAMAGUCHI CHUITE

KONDO, SHOITE NISHIMURA, SILVIO YASUO

HIRAMATSU, SUSSUMU IKEZIRI, TAKAOMI IJICHI,

TAKEO OKUBO, TAKETO HANEDA, TAKUMI

ARIK TOMOE MORITA, TSUTOMU NABETA,

SABURO MOTOMI ADOLPHO PINHEIRO DE OOES

CAIOCO ISHIQUIRIAMA COMERCIAL E

IMPORTADORA AGEC LIMITADA, REPRESANTADA POR

DARCY ANTONIO PREVEDELLO DARE ANTONIO

PREVEDELLO DECORACOES BIANCARDI LIMITADA,

REPRESENTADA POR IRNEU BIANCARDI,

EMPRESA TRANSPORTADORA BRASIL LIMITADA,

REPRESENTADA POR DARCY BERNARDI, GUIMARAES E

LEITE LIMITADA, HIROCO OKIYAMA, HIROSH

KAWAKAMI, SINTOKU ARINO JUTARO OZAKI,

KANUSHIRO SHINOHARA, INETE CATO LUIZ

LIMA, MARTINS E MACHADO S. A.

INPORTACAO E COMERCIO, REPRESENTADA POR ANTONIO

MARTINS DIRE[OR PRESIDENTE E JOAO MACHADO

D.-SUPTE. MASAYOSHI ADACHI, MINORU NAGA_

NUMA, MITOSHI YANASE, MIT5UYUKI OGATA,

NOBUJI NAGASAWA, OSAMU TAKEDA, PAULO

TOSHIYUKI MUKAI, RELIMEI ODA, SMAPE

TOGASHI, SHINITI NAKAGAWA, TOKUICHI WATANABE,

TSU[OMU INOUE, YOSHIHIKO MIO YOSHIEI

SARO AS) YOSHIHARU YAMAMOTO JORGE

ALTI ARIKITA POR SI E POR PROCURACAO DER

AQUEILO RAKAN KOGA, ARAKL UEDA ARLINDO

FERREIRA DE SOUZA ASAKO OKUYAMA AUT9

IMPORTAORA MINORUSATO LIMITADA:

REPRESENTADA POR MINORU DOSOCIO GERENTE

CESAR T. NAKANO, DINA UCHIDA TAMOTI,

HAYAFUJI OHARA, EISAKU TOKUNAGA, HIDA

NAOKI HIDETO TAKAMOTO HIDEYOSHI HIDA

INDUSTRIA E COMERCIE NAKATA LIMITADA,

REPRESENTA, IA POR MASSARU NAKATA SOIDO

GERENTE, INDUSTRIA MECANICA ORIENTAL LIMI°

TA0A, REPRESENTADA POR AKIO YOSIDA SOCIO GERENTE, IVO DOT KATSUKI IKEDA, KE-"

SAJI MOKI, KIKUJI OKAMOTO, KIYOSHI

ISHIKAMA KURACHINA MASATOSI TAMOTI, MASSACHIRO

MASSARU NAKATA, MASATOSHI MISUMI

MINORO VEDA, NAGATSUGU KOBAYASHI, SABUR9

HLA SADAKI NAKAMURA, SATAS NAGEISHI,

SUTEO INOSHITA TAKESHI NISHIYAMA,

TASHIMA HIKARU, TOKIO SAIO, TOSHIMITSU

AJIMURA, TOSHIYUKI MITSUI, TSUTOMU TAKANO

YOSHIO MIWA, AKIRA NODA, YOSIO

KANAGUCHI, REPRESENTANDO A MENOR MARLIERE

HATSUE KANAGUCHI FRANCISCO ISOSAKI

KASHIWAGUI, FREERICO FUJIWARA, KIHACHIRO AOKI,

HIDEO MATSUKA, HIROSHI SAKURAI, IOCIO

KINGUTI IMAKI KANAGUCHI REPRENTANDO O

MENOR DIRCEU IOSHIKI KANAGUCHI, IOSIAKI

KANAGUCHI, REPRESENTANDO A MENORER MARY

KIMIKO KANAGUCHI, IANIAKI KANAGUCHI,

REPRESENTANDO A MENOR MARLY SETSUKO

KANAGUCHI JENY SHIZUKA IZUKA KENGO OKEDA

KIYOCI MATUNAGA, KUNIMASSA MADOKORO

MARIO TAKASHL MIYASAKI, MASAMI IANIAKI

MASANORI 0TO, MASARU YAMADA, MITSUO

ARAI, OSAKA 3. A. INDUSTRIA E COMERCIO,

REPRESENTADA POR NOBORU YAZAKI DIETER

GERENTE E TAKEO YUGUCHI DIRETOR

GABIENTE ROBERTO MASACATSU ¢SAKUMA, SACHIKO

SALTARA SEIJI MASSUMOTO SHIRO YENDO

SEKITI NAGAO TACA YENDO, TAKASHI TORIGOE

TSUYASHI MIZUMOTO, YASUSHI YAMAR

YOSIO KANAGUCHI, AGOSTINHO SIMOES,

ANTO"NIO PEREIRA LIMA, HAKARU DOL, HEINI

FUKUDA, HAKUJI YAGUINUMA, IZEO EBARA,

HONORIO TATEIA JORGE MIYAKE OSAKU

IKEDA, JULIO HONALD PROZIDA KAZUTOMI KOGURE

KEIZO HAYASHI, KISABURO MINAT KEICHI

MUTO, MARINA KIKUKO TIWATA. MARIO MORI

MASAYOSHI NISHIYAMA ROQUE NISHIAMA

SABAO SUGANUMA, SADAITI MIZUNO, SAEPI

IWATA SAID GATTAS, SHIGUEYOSHI IGAWA

SHIGUETOMI * COMPANHIA LIMITADA, ,EPRESEN

TADA POR TERUYOSHI SHIGUETOMI DIRETOR

GERENTE, HOGE DOT, SHOKITI EHARA TAKASHI

SAI[O, TAKEHIRO NISHIDA TAKESHI MINAT

TOMOYOSHI MORI, TORU DOI, TASHIRO DOT,

YONETA SUGANUMA, YOSHIAKI KAMEL

YUTAKA KAWANO ZILO SNGANUMA. L"AKEYOQFL

O A. TAKUJI AYABE TOHOR FUKUICHI TONTO

NOM FURUKAWA IOSHIYUKI KAZIMOTO

TOYOKAZU KAWATA, TSUYOSHI MOMOI, TSUYOSHI

SHIBAKURA TSUTONU USSUI VALTER ISNILDA

XIDMOSSL TAKAHAMA KAKEHI TAKANASHI

SHIDUKI OUCHI, YASSUNAGA HASHIMOTO

YONEO ASSAKAWA YASHIHARU SUGITA

YOSHINOBU MASUKAWA YTIRO NAMBA, YOUSEFF OKA

SAKI YUZO MAKINODAN QUIOCO TANIZAWA

HYU SANNOMIYA SADAO KAWAIA SATORU

KAJIMOTO SHIGECO KAMIMURA SUCKI

OTSUBO SHIGUENOBU FUJI!, SHIGUERU

NINA SHIGUETO KAWATOKO SHIGUEI S:DAKE

SEKITI OGAWA, SAMIKO SHINSATO WMO AN

ZE, SUCURU GOTO TADAO 11AONE. TADANO

MOMOI, FN DASHI HAYASHI * 1. TA D.* SHI

HAYAASHI (2*. TAKOMBI T A M U R A.

TAKEO IKARI KAKEHI USSNI ALICINO PINTO

RODRIGUS ALCC DE SOUZA. ALADIN .%LACHADG.

ANTONIO ALBERTO AKINAGA, ANTONIO ROSARIO

PASSOS, AUGUSTO OTOBONI, CALLOS DE CASTRO

NEVES USHIRO SATO DITUO HORIKOCHI DITO

NEOMI ETTORE PROTTI E FILHOS FAUSTINO

HISATUGO FIRA INOI, GIRO IGARASHI GENSAKU

OUCHI HARUO TANIZAKI IRMAOS FIONDA

LIMITADA: RMAOS MOROOKA, IRMAOS NAKAHARA

L!MITADA. I. AO YAMAMOTO ITIRO FUKASE IWAO

NO. JOJI YOKOI JORGE MAKINODAN KGZMNI

NAKAGUMA KAZUYA OGA, KEN-ICHI

NAKASHIMA, KESAYON MIYASHITA KIHACHIRO HONDO

KINSAKU HANAMURA LUPERCIO MARQUES DE

DO BRASIL.

OLIEIROS MAHNUD BARBUR MATSUMOTO E

FLLHES. MATUMOTO E FILHOS LIMITADA, MIGUEL

SANEHES FILHO, MIKIO KUROKI, MITOMA

USHIZIMA MITSUYA KIMURA NILO IKEDA, NOBIO

'TMKADA. OSCAR SALTO, OSCAR CANATO, PLACIDO

ROCHA, AKIRA HORIO ANTONIO TOYOJI

TAKEUCHI CARLOS TOYODA, CHICHIEI HORITA,

COMIDINHA LISNE DE AUTOMOVEIS, REPRESENTADA

POR FELIX GAICA GUERREIRO DIRETOR E

JOSE ANTONIO CORREA RIBEIRO DIRETOR,

COMPANHIA MERCANTIL E IMPORTADORA SANTA

CECILIA, REPRESENTADA POR LTFFZ S. MOURA -DIRETOR SUPERINTENDENTE, HATTISUM

MOTOYAMA, HIDEO SHIMODA, HIRONEI SUZUKI HIROSE

TTORIGOE. HISASHI HOIIUCLFL, ELSAO OMURA

HORINOUTI HIDE KI, ISEO ALLE ITIRO

NAKASHINA JØAO IWASAKI JUNICH TOKUMOTO

KAVAHARA KIOTO KAZUHARU NAKAMURA, KIITI

SAWATANI, KIKUJI SHIMODA, KINUPP MORRA,

KIYOITI OGATA, KIYSHI TOKUMOTO,

MICRONIBUS CONSTRUTOA DE CARROCERIAS PARA ONIBUS

LIMITADA, REPRESENTADA POR HIROFUMI HORITA

E YOSHIO NAKAGAWA, MASANOHI HIROKA

MAISNO KAWATI, MASSARU NOZU VIASS NISHIDA

MASAO KINOSHITA, MASSATAKE HORITA

MITSUMI NAKANO, MIYOSHI AOKI, NAGAFCHI

TSUYOSHI, NAOJIRO UCHIDA, NATAL OBARA, NOBORU

TOKUMOTO RIKIO HASHIMOTO, ROKURO

UETRA MASAO KINOSHITA, SHIGUEO NAKAMURA,

SHIGUEO ODA, SHIRO FUKUNAGA, PIZUTO

ARIMORI, SUKEO AOKI, SUMA MOTOYAMA

SUSSUMU SATO, SYLVIO FARIA PRIMO, TADASH

KUBETA, TAKASHI YOSHIMATSU, TAKEMITSU HONDA,

AMJ SUZUKI TARO HAYASHI, TATSUMI OTSUO

GUI, TAMEKICHI AOKI, TORSSAMI UMEDA, TUYOSHI

SHIMAHARA, YOSHITO KAWATA, YUKIO * KALE

KENSHIRO KANETO, ZINE KOCHI,

ALEIXO'BATISTELA. ALVARO ORSI, ANTONIO PEIXEIRA,

ARISTIDES LIVORATTI, ARTHUR BERNARDI, BIAVA E FLO

LIRES LIMITADA, CARLOS YOHIMITSU MIYOSHI,

CELSO MITSUO MINAMI CHIGUEKO YASSUDA

CLINEU ALMEIDA, GERAISDO HERNANDEZ, HAZIME

WAKI, HIROJI UEDA, HIROCHI YAMANARI,

INDSTRIA E COMERCIO BRASMEN S. A.,

REPRESANTADA POR MASSUO MACAGGI LOCIO FUZIL

ISSAMU MINARELLI J. FELIX E FILHO LIMITADA,

JOSE PITEL, KASUO OTUKA KEIICHI KOEEKI.

KENICHI" MORI, KIHATI KOGA KIYOSHI

KIMURA, KOUJI SATO, KO,O ITABASHI, MARUITI

TAMOTU, MASAKI KADOWAK MASAKICHI SAGO

MASSAO TAKAOKA, MA UO NACAGAMI, MITSUCA

KL HAYASHIDA, MITSUGU TAKAKI

MANAR!, MOHAMAD DARGHAM, MOTOZU MITU SATO

ANELSON COVOLO, NELSON

TSUO TAKIKAWA, ROBERTO SANNOMIYA SOLIVA ROBERTO PEDRO

SKUBS SANTARO TSUDA, SINSAKU

SHIGEMI SAITO, SHIRO SUGUIMOTO,

SALTO SHIZU KANOMATA, SHUNICHI

TAKEHIKO SHINA TANAKA, TACHIRO MIZUKA

YAMANARI ANTONORI OTA, TOSHIO

TUYOEHJ NACAGAMI VALOIR

PIPERNO, YAMARI KEZIS YOSHIO IDA, YOSHIO

UCHINO, YUK!O AOKI, YUFO

HARUJI SHIRADO, ICHIRO TANIGAWA

SHIMAZAKI JIRO NAKAGAWA, FUJIWARA IW: KI.LI

KONO, KUNIHIRO KATSUJI

KISS TAL O A G A N O, MASAO NAKAO

I T MASAGI NMIYAMOTO, MARIO

HIASA OTA, MASSAO AJIMOTO PEDRO

NISHIMURA, ETUKO YAMADA, ROBERTO TARAIO

KATAYAMA ROBERTO VIEIRA LIMA, YUKIO SEKO,

YASSUO KONNO, ANDRE MUNEMORI HARADA

ISAMU, RISAO MATSUDA, IWAO YOCHII IZALA

DES SANTOS SILVA, JINYEI GUSHIKEN, JIRO ABC,

KATSUHIKO MUNEMORI, KAZUYOSHI ODA,

KENYTI ISHITANI MASARU MIYAZAKI,

MASSARO NAKATA, MORTO GYA, NOBORU KAWAMURA

ROBERTO TAKASUME NITA, TOMOTOSHI

SAKAMOTO, TOHIAKI WATANABE, JOSELFIO

FUJISAWA, TOSHIMATSUURA YOSHIO KANNO,

YUKIYASU OKADA, AMADOR GODOY RODRIGU ,

HIROKATSU

MORIYA, HIROSHI KAWASHIMA, JONE

O AIR RODIGUES CORREA, KAZUO KINOSHITA,

MINORU NOAMI MITSUO HAYASHI, MITSURO

IMOTO, MIYAZAKI S.D. COMERCIAL AGRICOLA,

REPRESENTADA POR YOSHIO MIYAZAKI DI-

RETOR PRESIDENTE E TADAIUKI MIAZAKI

DIRETOR VICE-PRESIDENTE, PARANA MOTOR S. A.

INDUSTRIA E COMERCIO, REPRESENTADA I**

CHRISTOPH LUDWIG W. SCHULTZ DIRETOR

SUPERITENDENTE RIYOSUKE FUJIKAWA

SADAO HIMAWARI SHIZUO MIYAJI SUSUMU

SHIMURA, TAKAITI MORIYA, UMBERTO SACCHELLI,

YOSHIO OUCHI, YOSHIYUKI ISHIBA YUICHI

TESHINA ZENZO OUTI, AST JORGE YAIITI

AIIK:TA. ONO YUTAKA POR SI E POR PROCURACAO DE:

AKIHIKO MORIYAMA, AKIRA TANAKA, ANTONIO

MOIMAS, ATSUSHI HOTTA, CESARIO FANCISCO

DE OLIVEIRA, CHITARO OKAWA, DIVINO

CHDEROLII, HIDEO OSEKO, HIDEO OTSUKA

HIROSHI HARAMOTO HIROSHI NAKATSU, HISAO

FUJI!, ISIDIRO SALTA, IWAO ODA, JACINTO

SANCHES ANHE, JOSE ANTONIO MALDONADO JOSE

F;ORIN, JOSE GAETI, JUNKO KIHARA, KAORU

TAKAHASHI, KATSUME NAGAYAMA, KATSUNO

SUKE HASHI KENJI USUDA, KINGUTI

KIMURA, MAKOTO YANAGUIZAWA, MARIO FERREIRA

CANDIDO, MASATOSHI KILO MASSAO

MATSUZAKI, MASSUMI KATO, MIKIO NRT MINEO

HASSEGAWA, RIKIO NAGUEISHI, SADAO FUJI!,

SHIGUEO MIYAZAKI SITIRO FUJII TAIJI YADIYA

TACASHI FUJII, TAMOTSU AMADA TERUO

SUZUKI TUGIO UMENO, WALDEMAR ARRUDA

CAMARGO, WALAMIR LOT, YASSUO YAMANE

YUKISHIGE SAKAI, LIMKOLL M. SUMOTO. RAYMUDO

WATANABE MACAO ASSAKAWA HIROSHI *2

DAHORA HITOCHI NAKAGAWA KENICHI KOGA

KIKUCHE * COMPANHIA LIMITADA MANOEL

YUTAKA VAMAJI. MIKIZO SAWA OSWALDO

GUSKUMA SALTO SHIRASSU SHIGUEO SUZUKI, SHOF

TI SAITO TADAHARU KJMURA. TORTARO TOUEG

TOYOBO ODA, TSUNEO FUJITA SAKU ITO

YOHKO TAKAHASHI YOW M::RAOKA.

KIYOTERU KITAGAWA, MITUO NARIA SHIGERU

LORT TEYAS»N KITAGAWA TOKUICHI TAKAKURA

YOSHISADA HITAGAWA. ANTONIO MINORO

HIDAKA COMPAHIA INDUSTRIAL MERCANTIL

TI, COPEC REPRESENTANDE PROLETLIMITA-DA, - COMERCIAL POR HOZO AGRO-PECUARIA NAKAMURA SO-

CIO GERENTE FUKI, SIFFI WNTANABE. GORO ITO

GORO MORI HIDEAKI YAMAZAKI DICEO

KAWAUCHE HIDEO TAZIMA, HIROSHI KURAUTI

IKUNO TAKEDA IRMAOS HARASAWA LIMITADA

ISLFLS MIYASHITA ISSAMU HOCHE GSE

TOKITAKA, KAITI QUINOTA KNTSNJI SEI KAZU0

HARASAWA, TSAO FURUYA KOICHI KRUEHL

LUIZ KASUO UENM. MASANOBO MITSUNARI, M:..

CHINOÑ MOTONAGA MINORU LARADA

MUNE• ADA WADA NAMIO OKADA, NAOYOSHI

ISOBATA, NORIO SAKURABA, S. A. COMERCIAL JULTO

MECA, REPRESENTADA POR AGSTO FRANCA -DIRETOR SUPERINTENDENTE, SADAO ISHIZUKA,

TI, COPEC REPRESENTANDE PROLETLIMITA-DA, - COMERCIAL POR HOZO AGRO-PECUARIA NAKAMURA SO-

CIO GERENTE FUKI, SIFFI WNTANABE. GORO ITO

GORO MORI HIDEAKI YAMAZAKI DICEO

KAWAUCHE HIDEO TAZIMA, HIROSHI KURAUTI

IKUNO TAKEDA IRMAOS HARASAWA LIMITADA

ISLFLS MIYASHITA ISSAMU HOCHE GSE

TOKITAKA, KAITI QUINOTA KNTSNJI SEI KAZU0

HARASAWA, TSAO FURUYA KOICHI KRUEHL

SUBOR TAKEICHI WAL. TETUO OKUDA, TIHARA

WATANABE, TOKO LSOBATA. TSUTOMU

OGASAWARA, TSUYU UMEKI, TULLIO GIOVANARDI

YOSHISSAKI MIYATA, YUKIO IKEDA ANISI

PEREIRA GUIMARAES, GENKICHI TAKAOKA,

FERNANDO MONTEIRO DOS SANTOS FILHO

FIROTTI YAMAKI CHOSABURO SHIRATO,

RE-KUWAJIMA DO BRASIL ESTALEIROS S.D.

PRESENTADA POR AYRES PINTO DA FON. . A

COSTA, ISMAEL DUTRA RIBEIRO, JCA

PODRIDA RESSUR-REICAO MANOEL MORETTO DA

GUES

SILVA, NELSON MITUMASA TAKANO, RENATO

"RAIRA, RESTAURANTE TOKYO LIMITADA ,SABURO

MATUNAGA, SATYRO TOKUTAKE, SEBASTIAO

BARBOSO DE SOUZA, SEBASTAO YOETI MIUOHAXA,

SEIJI NAKAYAMA, SHINNOSUKE OTA, SHOZO

KOYAMA, SHINITIRO AIMA TAKAYA ADACHI,

TATSUO GUIBU, TETSUZO YOSBIDN. YOZO

KONO, YUTAKA YOSHIDA AS) ONO YUTAKA

MAU GUIBU POR SI E POR PROCURACAO DE:

HASE * COMPANHIA LIMITADA, REPRESENELA

SABURO HASE GERENTE, KANEMATSU DO POR

E

BRASIL, COMERCIO INDUSTRIA LIMITADA,

"EPRESENTADA POR TAIZO YANO, TAKENAKA S.D.

IMPORTADORA E EXPORTADORA, REPRESENTADA

POR EISUKE TAKENAKA DIRETOR

PRESIDENTE, SPECAS COMERCIO E IMPORTACAO DE

PECAS LIMITADA, REPRESENTADA POR JULIO

RIROSHI YOSHIDA SOCIO GERENTE, FIACAO DE

SEDA ATAE S.D. REPRESENTADA POR KE, .JL

AMANO, KOIZIMI * AMANO LIMITADA

REPRESENTADA POR HOSHI KOIZUMI - SOCIO

GERENTE, TOYOBO DO BRASIL S.D. FIACAO E

TECELAGEM, REPRESENTADA POR TOSHIO

YAMAMOTO - DIRETOR PRESIDENTE, KENSHIRO HASE,

KIITI RASE, ROKUIEHI KAWABE SHINNOSUKE

HARANO KENJI AMANO, HARUZI IWASITA,

SUCENTI ARAKI * COMPANHIA LIMITADA, NOBUO

OSHIMA CAROLINO BERNARDELLI, TETUO

TAKEMOTO SANTTOS KIMUANA HIDEKAZU NAK.NYN,

YOITIRO NAKANICHI, GIRO SHIMANOE,

YOSHICA MAEHARA, NELSON HAYAO TUSTA

KÆ)NU FUJISAWA, MAKOTO MATSUMOTO NAOMI

OGASSAVARA, TATUO NAKAMURA, TAMOTSU

F'UKUDA, NOBORU YOKOYAMA, CHJL AKINA

ALFREDO CHOU'SO RAIJI MAKOTO HIGASHIBARA,

DARCY YOKOYAMA CHIGUETO HATSUMURA

EKIO IMAMURA, HNO HENRIQUE GONCALLES

MARTINS, FUSAKITI TACHIBANA, EURIDES

TAKAYAMA GORO TANABE, KOHEI SHARO

HIROSHI MATSUNO HIROSH SAKAL DA, HISS

CHI TAKAYAMA, HISAMI KURIHARA ICHI

TSUJI, IRLO MIYASHITA, ITARO HOSHIBA JORGE

RIOJI SHIMABUKURO, JOSE ANTONIO MATT!AS

BIENAL JOSE ARY DA COSTA, KAZUMA TANAKA,

KIOTO MAYEDA, KISHIO TERRUYA OSVALDO

BUSCASSES RIHEL TAKATA, SOZABURO MOTOKI,

ADACI SO MIAUTI SANTO MASAHARO RAMADA

SEIICHI GOTO, SHIGEHIRO TSUJIGUCHI, TAKATA

* MIYOSHI ZENIT HIRATA, ASHAO TAKASHI

ANTONIO PERICLITAI ROMENO ANGELO ANTGONIO

FACHINE DE CESARE, AKIHIKO TAKO, OSCAR

MITUAKI ITO, NABORO UTIDA, NAOHIKO

TOYOSHIMA MASATO UNEZ MONTARO UECHI,

MASSUO MATSUNO MASAMI MAKIYAMA

MESAL MORI, SIKI HIGA, SHINZO UCHIMURA NOIR

KOMATSU, AKIO TSUKAMOTO, CHUG

KOBAYASHI, CITAQUE SUSSUMI GORO MINAT

HIROYUKI ONISHI, ISAMU YORINORI TITARO

SASAKI, IWAO MATINO, JIRO HASHIMOTO

KISABURO TATE/,SHI, KIYOSHI KOBORI MARAO

YAMAZAKI, MASAAKI OLA, MASSAMI GUNJI,

MASSAYOSHI NOMURA MOTOJI GOTO, PAUTO

HAOR SATUKI SUGUIHARA SEISUKE

OS.SANOI, SEITARO SASAKI, SHIGERU NISHIMURA,

SHIGERU UTSUNOMIYA, SHINJIRO MATSUYAM%

SHOSUKE OGASAWARA, SUEKI ONISI

AKEMARU HATTORI, SUTOMU WATANABE, TMKT

YAMAOKA," TATSUO KATAOKA, TERUO

YORINORI TESURA SATO, TATSUYA S.O. TOME]IR'O

ILDA, TSURUHO TONN WATARU KAMINARI

AOKI . SHIMIZU YASSUO YOHIDA YOCHIO

MATSUSHITA YASUGORO NAKAGAWA, TOM'.O

MATINO, SAKANE TSUMURA HITOSI KATT,

KENJI ICHIKAWA, MASSATAKA SASAK RIO

SUKE KATT, SATOJI FUKUDA, SHIGEICHI

FUJISAWA, SIGUETOSHI YAMAMOATE SUSUMU

KOMATSU TATUO SUNADA, TSUNEDA

HISATSUGA YUJIRO MARUYAMA, JJOAQULM

RORIBIO PINHEIRO, HOZO FAJIHARA. MINORE

KAZUHARU TSUCHIDA RYOICHI TSUCHIYA,

YASUTAKA YOSHIKAWA KINZAO KONDO,

GIOLAMANTOTO AKIRA KARGA EMWGDIO

DOMINGOS RAINERI, IKI HIROSE ISHII TASHIAKI KAOL

ITATO, KORETSUQU KADOOKA MASATOSHI NAGAO,

SADAO TASHIRO SUEHIRO 1TO. TOYOJI YAKUWA

YOSHIAKI ROTO, KIYONORI KISHIDA MISAO

YOSHIYUKI NAKAZAWA KOTARO

TAK,"THASHI. KOKITI YAMAMOTO KO II EBISUI,

KIYOSHI YOSHIO, KIYOEI OSHIRO KIYOJI DOBASHI,

KAZUC TANIKAWA RIM OMORI KAZUO

TAKEUCHI, KOICHI MAL.SUO. JOAO HARAGUSHI

JOAO GIANCATTI JIMI KAMEYA ITAR OGAWA

ISAMU SOTO ISAMI SHL-.M FOSATI TADAITI,

HIROSHI YOSHIO YWAO FUKAMI TAKAYASSU

VIDA HARUKI TANAKA KENSUKE HATANAKA

AKIHIRO KIMURA AIDO NICOLETI BITTENCOUR

CHIRO TAKEITI CHIGUERO KUNIOCHI CHOUN

YONAHA ELIO DONATON GUENKO NAKAHARA

GUERINO ROPELLI GUITI HUME, HIDEO

KITAGUCHI HIDEO TANIKAWA HIROSHI ASSO. HIROSHI

ODA TOSTONIO NIT ITINOSHE NASAI HI. AO

SAEANAGA. TAKASHI MCTOMURS. TAKEO SOIDAO

TAKUJI KUROZAWA TAT

TANIKAWA TOKUJI MIYAMOTO COMCO AOKI,

TOSHIO TANIGUCHI TSUTOMU HASEGAWA

YULKO YASSUDA YASSUMI BANN YOSHIO

TAKEMURA YOSHITAKA HIGASI YUITI ISHIDA

MANOE ITO LENIZ ANZOL KUNIO KATO, ?,[ARIA

TANAC KUROZAWA MARIO MAKOTO BEPPU,

MASAJI HIGASHINO, IMASSAO MATSUMOTO MOTOICHI

OKI MURASHIMA TERUYUKI NABORU ABE.

NAGAHASHI YOSHIMURA NATIVI SOLO ,SADAO

MATOUBARA. SANEMA YO»IO. SEY HIRATA

SHIGUETOSI GOBARA SHOICHI HIVANY SHOZO OKI

TADACHI TSUZUKI TERUMITU KOBATA MASSAYUKI

HAYA.DUDA. KINNOSUKE AKATSU, RVOIEHI

DERUCCI SADAO YOKOMIZO TO0RU MIMA

TSUMEMATSU MAKIYAMA FREIITU MIYOSHI

HEIZO HASHITANI KEYT IWANOTO MAMORU

OHIRA, SHIGERU MIIKE SATAKO IAMAGUTI TOO

SHIMARU AKUTAGAWA MINORO MYAMOTO

AKIRA TAMEKO AKIRA YOSHII CITOUO YORINORI

HIKO OZAWA IZIRO KENMOTI KIOJI TANNO

KOSUKE TORITA MARIO MASSAHARU' OGASAWARA

MIKARO

MASAO OGASAWARA, MASAO OUY

OTAKE, NOBUO OBAYASHI SABURO

NAKATSUKASA TAMEO YAMANOTO TETSUO AGAWA

SHIO HINATA, YASUMASA MAE. N. YOSHIITJ

NAKANO, YOSHITARO NUMATA YUKIMITO

TAKAGI, YUSHIN FUKUJI, KAZUE HAYAKAWA

REPRESENTADA POR SEU PAI MEGUMU ITAYAKAWA.

MASAO MATSUDA, MITSUYOSHI TAUSCH SABURO

NAKAMURA, SATORU KUMAGAI SHIGUEKI

HAYASI, TOKUE ASADA, KATSUKI NAKAMURA,

KUNIHIKO HAGIWARA, MASAO NOSO, HAJIME

MIYAZAKI, TOSHIO VTO, KANJIRO KOMORI, KENJI

HINDA MASSARU EGASHIRA MASO IGARASI KU*

NISHIRO IOSHIMITSU KO TAKANO, KENICHI

NAGATANE JIRO IMAI, HISASHI SUZUKI, FILOZI

ASSADA, KIYOMATSU ISHIZAKI, YOSHIMATSU

NABESHIMA YAMATO SASAKI, TOSHIKI UMEBARA, JIO

RO I,NAI, REPRESENTANDO A MENOR TIEKO IMAI,

TUNCO HIGA, TAKASHI SASAKI, REPRESENTANDO

O MENOR KAZUYOSHI SASAKI, MIEKO IMAT

ASSISTIDA POR SEU PAI JIRO IMADA MASAKI

EGARASHI ASSISTIDO PAI MASAO IGARASHI,

KIYOSAHI WATANABE PPR SEU ISAO MISUGI HEIJURO

O MENOR

TSUCHIDA REPRESENTANDO KATSUO

TSUCHIDA, HATSUYO IMAL, FUJITSU YAMAGULO

EHI, DAIJIRO TESHIMA, AKIYOSHI AKL RYOICHI

TOMIMATSU SEIEI HIGA, SHINYU MIAGUI

SHOICHI TOMIMATSU, SHOICHI SASAKI

TAKEO TESLFIMA, TETSUO NASU, TOMOYUKI NASU

TOSHIHIRO SASAYA, YASUFUMI YAMAUCHI,

OKAMURA HATSUIO MATARA, HIRO TATEIWA

PAULO MUTUKO NAKAMURA, SADAO AKABANE,

SHIRO OKUYAMA, HIROSHI HETORE MAKOTO

CHIBA, SHOMATSU ONISHI, SHUJI YAMAMOTO AS) -SUSUMU GUIBU YOSUKE YOSHIDA ¡OOR SI E

POR PROCURACAO DE: SHIYOKO SUSUK],

CHUICHI OKURA, JUTARO NAGAO, GIICHI

OGAWA GIICHI KUNITOMO, HIDEJI ARA,

AIROMU MIYASHITA, HIROOSHI OGATA, IIISAICHL

TANAKA, IZUMI ABE, JIHEI TANAKA, JOAO

SATO, JOAO TOSHIMITSU, JUICHI YAMATE,

KAORU JIRI KAARU HOCOYA KEISABURO HOIO .

DA, KANZI SHIMIZU, KICHIRO WATANABE,

KINJI NOJENTA KINSABURO KATO, KIYOMI

TEKNO KIYOEI KONATSU KUNOKI HOJO,

MAMPEI UEHARA, MASAKATSU ISODA,

MARISAU UEHARA, MORITA SASAKI, HIKAGE

NISHIE, NAKAO TAJIRI, SAKAE SUGUIMOTO, SHIO

GERU SUENAGA, SUEHIRO KANO, RIKSON UEZU,

TOMISAKI MIURA, TORAO IKUTA, TOYOKO

MORINO, YASUSHI * ODA, YOSHIKAZU HOSOYA,

YOSHIO TSUJIGUCHI, FUJIWARA OLEATO S.D.

COMERCIO E INDUSRIA REPRESENTADA PPR"

WASHINGTON HATANAKA E OSVALDO MITSUO

F'UJIWARA, COMERCIO E INDUSTRIA FUJIWARA

* TAKEUCHE S.D. REPRESENTADA POR

WSHINGTON HATANAKA E EDUARDO TASHIKO

FUJIAWARA OSWALDO MITSUO FUJIWARA,

ANTONIO FRANCISCO TAKAHASHI, BUNJIRO ISHIGURI,

GUINJIRO ITODA, JOAO SHIOGA TOMASABURO

JULIO FERNANDES, KANITI TODA, MISAO

ISHIKKAWA NAOHAR MATUNAGA: NAOYUKI UENO,

SABURO SHIBATA, SATINO SUZUKI, SEIKI

GOYA, SHOITI FUJIMORI, TADACI TAKAACI

TARI MIZUYAMA, TAKAO KICHISE TOSHIHARU

INOUE, TSURUHO KATSUI, YASUO KUROKI,

TSUTOMU KONH YOSHITO HISAMURA SABURO

HOSHINA, OSAMU KUWABARA, THE YASUDA

FIRE AND MARINE INSURANCE CAMPANY

REPRESENTADA POR HIROTOSHI NISHIE, ORGANIZACAO

DISPOSUL DE REPRESENTACOE¿ LIMITADA,

REPRESETADA POR SHUNICHI WATABE

COMPANHIA DE SEGUROS AMERICA DO SUL,

REPREYASUKO

SENTADA POR JIRO KIMURA AS)

YOEHIDA. MITSUO KOMURA POR SI E POR

PROCURACAO D.E :ARTHUR YOSHII, CHINI

CANASHIRO HIDEYOSHI ASANO, INES KATO YAMADA,

IWAO KATSUYA, JOAO MINAGUTI KUNIYASHI

BANNAI, LUIZ MOAN YABIKU, MASSARU

TAKAHASHI, NELSON ORTEGA, RUB- NS TORTI,

RYOSUKE GAKIYA, SEIKEM TOGAWA, SEITSU

NAKAZONE, SOICHI TAIFA, SUSNMT; MIKI, MORIYAMA

SUZUKI, TSUNEMI IKEDA, YASUFUMI DE

MS, MASSAO MINEY, WLADEMIR JOAO GOMES

MARIUALMEIDA YASUO UTSUNOMIYA, GENSAKU ENDO,

MOTO, AKIRA TAKASAKA

KAME TAIRA, SAKAE FUJII, MASAHARU HARA,

ALBRTO SAKAI, SADAMU HAMANO,

TADAYUKI BANDO, FUSSAE E CCMPANHLA

LIMITADA REPRESENTADA POR HIROFUMI FUSSAE

DIRETOR TESOUREIRO, MACPINOS INDUSTRIA E

COMERCIO LIMITADA, REPRESENTADA POR

EVERALDO GUEDES DE AZEVEDO SOCIO GERENTE,

TADAITI TAKAMOTO AKT KIKUCHI, HIDEO ORTO,

HISASHI MIZUMA, HITOSHI ONO, KAZUT SATO,

OSAMU MINAGUCHI, TERUTOSHI HASHIMOTO,

TOHORU NISHI, YASSUKAZU SAKAGUCHI,

ISHIARA

TANIGUCHI AKIRA NIHI CHO]!

BASHI, CHUZO HAYAKAWA, GIRO OKURA,

HARUICHI SAKITA, HIROSHI KAJIYAMA, HISAO

KIKUTO

NABE HASSAKO GOTO, ICHII KAZUKO FURUSAWA, MARUYAMA,

MOEDA, ISAO KADLEC MANJ

KYISUKE SASSAKI, MAMORU TARODA,

RO KYONO, MINORU KAJITA; MANGUAPA

OMOKAWA

MONITA MITSUO FUJI!, MITSURU SHIGEMICHI NOBUHIDE

KA BEPPU, NAGAE NAGASHI SHEITI

SATOSHI

NISHIGASAKO, TOKUKO USSAMI TASHIKO

NA, TERUO FUKUMORI, MUTOMU

MARGOTO TOSHIO WAKIYAMA, MINAGUCHI MATSUGUMA

ITAYAMA, TSUTOMU TOSHIMARO

MORESHITA

GAK» KITA YOSHIHARU YOSHIHIGUE

NISHITO MAEYAMA, YOSHIRO MEKAI POR

MITSUO KOMURA

MI. A) PROCURACAO DE: AMANDO BATISTA

SI E POR AUGUSTO SASAK!,

BATISDOS SANTOS,

RA MARASCO, CECILIO AEAUJO

HARUHIKO KAWAOKA, HARUTOSHI LIDA, HARUYUKI

AKAMA, HIONI KODAMA, HIROICHI NISHIOKA

INOTARO HIRABAYASH!, JUNGO TAMAGUSUKU

KATUTOSI KODAMA, KOZUKO OLHO KENGI HOKI

KITIRO SAKURABA, KIYOE NAKADA KIYOSH!

YAGYU KUMANO URABAYASH.I, MAKOTO

TAKAYANAGI, MOSAKAZU MATSUSHITA, MASA

KOBUTA MASATERU HORIGOSHI MASSATO*.

INUI MASUICHI OM*, MATAO SAI[O, MIELCO

HIRAOKA, MINORU NAKAMURA MITURU

KODAYASHI HIROTSUGU ORTO

MA. MOTOYOSHI BRAGANTIA DE INPORTACAO E

CAIOCOMPANHIA REPRESENTADA JIMICHI SHIMARU

RECREIO, POR FRANCISCO TOSHITO

- PRESI-DENTE

MEDIDIRETOR

TSM, FUMIO HAMAMURA KENJIRO ARAGAKI

GIHEI OTANI, MUNETOKU KOGA, PAULO

TOSHIKARU SHIBA RYUKO S'A. INDUSTRIA,

COMERCIO E IMPORTACAO, REPRESENTADA POR HARUO

MIYAT,AWA S. HANASHIRO E COMPANHIA

LIMITADA REPRESENTADA POR SEIMA HANASHIRE

- SC«IO GERENTE, S. IMAI SIA COMERCIO, IN*

)ORTACAO E EXPORTACAO, REPRESENTADA POR

SITIO AKT - DIRETOR VICE-PRE:IDENTE,

SEIICHI AWOKI, SEIZABULO SHILMARA SH!ZCO

TA KITAGAWA SABUSONOHA-TA. SODOMI MINE, TORU

FUKASE SHIGEYOSHI IRR.AI, SHIGELU NISHIKAWA

SEITZ SERIAGO SHUNJI INUI STLU TAICI

SYOITI WADA TAMOTU HONDA HOTSUTA

YAMANE TOCLI YONEZAWA TOMIJI KUKQBDN,

OSILIO MURAKAMI TOOHIO NAGASHIMA, TOO

SHIO SAKATA JOSELFIO WAKI TOYOBO MASUKO,

TOYOYUKI SAITO TSUNEKI YOSIMURA T.

TANAKA E COMPANHIA LIMITADA, TULIO NELSON